zığlı : sif.

  • Palçıqlı, lehməli, bataq, bataqlıq.Küçə zığlı idi, [Nemətullayev] yeridikcəsürüşürdü. S.Rəhimov. Zığlı dərəciklərquruyub yaşıllaşırdı. M.İbrahimov
  • Qatı, qəliz. Bu qoyun yaxşı zığlı süd verir
  • Kirli, çirkli. Kaştan keçəlləmiş quyruğunubulaya-bulaya yarıyumulu zığlı gözləriniteştə zilləmişdi. İ.Məlikzadə.

  • Bir cevap yazın