zığlandırmaq : f.

  • B a x zığlamaq
  • Qatılaşdırmaq, qatılığını artırmaq. İnəksüdünü zığlandırdı.

  • Bir cevap yazın