zığıldatma : “Zığıldatmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın