zibillik : is. Zibil tökülən yer; zibilxana.Zibili zibilliyə tökmək. – Vəziri qarğa olanınağzı zibillikdə gərək. (Ata. sözü).◊ Zibilliyə atmaq məc. – lüzumsuz, yaramazbir şey kimi rədd etmək, atmaq, yaddançıxarmaq, unutmaq. Tarix çox atmışdırzibilliklərə; Döyüş meydanında satılanları.S.Vurğun.


Bir cevap yazın