zərnigar : is. [fars.] klas. Qızıl naxışlı,qızılla bəzənmiş (naxışlanmış). Tök cəmizərnigarəşəfəqgun bədəni; Hicrü fəraq şəminəyəni çirağ tut. Q.Zakir. Alişan imarət,aynabənd otaq; Zərnigar qəsrlər, eyvan mənimdir.Aşıq Məhəmməd. Danışırsan azğınazğın;Hanı qəsri-zərnigarın? M.Ə.Sabir.


Bir cevap yazın