yalanbaşdan : zərf dan. Başını aldadaraq,tovlayaraq, yalandan, qeyri-ciddi olaraq.Hər gün bir-iki saat Nardan xanım durub gələrdiZərnigarın yanına. Yalanbaşdan Zərnigarınbaşını aldadıb tez durub gedərdi Murtuzunyanına. (Nağıl). Lotular oturub birqədər mərhumu yalanbaşdan yad edib gözyaşı axıtdılar. “Aşıq Qərib”.


Bir cevap yazın