zərərli : sif.

  • Zərəri toxuna bilən, zərərverən, ziyanlı, müzür. Zərərli fikirlər. Zərərlihəşərat. Papiros səhhət üçün zərərlidir.– [Alp Arslan:] Mən paytaxtı zərərli ünsürlərdəntəmizlədiyim zaman, Qətibəni də oğlununyanına, Rey şəhərinə göndərmişdim.M.S.Ordubadi
  • Maddi itkiyə, zərərə, ziyana səbəb olan,zərərlə nəticələnən. Zərərli satış.

  • Bir cevap yazın