zənginlik : is.

  • Varlılıq, dövlətlilik;böyük sərvətə, dövlətə, mal-mülkə, maddivəsait və imkanlara malik olma. // Var, dövlət,sərvət, mal və mülk, maddi vəsait və pulbolluğu
  • Həşəmət, calal, dəbdəbə, təmtəraq. Buqəsr Bağdad qəsrlərinin ən kiçiyi, lakin zinətvə zənginlik cəhətcə ən böyüyüdür. M.S.Ordubadi
  • Adətən cəm şəklində – maddi vəsait,sərvətlər. Azərbaycanın torpaqaltı zənginliklərimüxtəlif və tükənməzdir.

  • Bir cevap yazın