YUMŞAQLIQ

YUMŞAQLIQ – BƏRKLİK Mən Toğanbəyin bu kişiliyindən və qəlbi yumşaqlığından nəhayət dərəcədə şadlandım (M.Talıbov); Mənim barmaqlarım kobudluqda, bərklikdə oymaqdan qalmaz (Ə.Əbülhəsən).

YUMŞAQLIQ – CODLUQ İndiyə qədər etdiyi kimi yumşaqlıq və itaət göstərsə, qol-qanadı qırılacaqdır (Mir Cəlal); Hələ əlinin codluğu getməmişdir (“Ulduz”).

 

 

YUMŞAQLIQ sozunun antonimi nedir? – YUMŞAQLIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – YUMŞAQLIQ sözünün antonimi nədir? – YUMŞAQLIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – YUMŞAQLIQ sozunun antonimi


Bir cevap yazın