YOLAĞA

(Sabirabad, Zəngilan)
bax yolağ . – Cahanın qapısınnan yolağa var, ordan gəlin (Zəngilan)

Bir cevap yazın