yaxşılandırmaq : bax yaxşılaşdırmaq.Keçən zəmanədə insan köçəri olduğuna,yəni onun yeri çox olmağa binaən o, yerləriyaxşılandırmağa səy etməyib. “Əkinçi”.


Bir cevap yazın