yaxşılandırılma : “Yaxşılandırılmaq”-dan f.is.


Bir cevap yazın