yaxşıca : zərf Yaxşı. Yaxşıca gəldin. Yaxşıcayadıma düşdü. Yaxşıca etdin. Yaxşıcacavabını verdin. // Yaxşı-yaxşı, lazımi surətdə.Bəlli Əhməd bazu-bəndi də, qızıllarıda yaxşıca gizlətdi. “Koroğlu”. [Gülçöhrə:]Bir də görsəydim, yaxşıca diqqət edərdim..Ü.Hacıbəyov. [Qəhrəman:] Mən burada dördnəfər yoldaşım və bir pulemyot ilə həm körpünü,həm də meydanı yaxşıca atəşə tuta bilərdim.H.Nəzərli. // Sif. mənasında. Həttanamaz vaxtı da mömin müsəlmanın fikri vəzikri dolu olur yaxşıca yağlıca bozbaş ilə.C.Məmmədquluzadə.


Bir cevap yazın