yaxşı-yaxşı :

  • sif. Yaxşı (topluluq mənasında).Yaxşı-yaxşı yeməklər. Yaxşı-yaxşışeylər. – [Şəhərdə] gördüm ki, bu yaxşı-yaxşıadamların surətlərini necə yaradırlar. S.Rəhimov
  • zərf Dərindən, ətraflı, diqqətlə, lazımınca,əməlli-başlı. Bir yaxşı-yaxşı fikirləş. Materialıyaxşı-yaxşı öyrənməli. – Gözlərini açıbbir yaxşı-yaxşı bax. S.Rüstəm.

  • Bir cevap yazın