yaxşı-yaman : is.

  • Həyatda olan yaxşıvə pis şeylər, müsbət və mənfi hallar. [Bədircahan:]Allah vurub, deyir, cahılları, qocadandanış… Cahandidə, yaxşı-yamanı görmüş..N.Vəzirov. _ Yaxşı-yaman sanmaq (bilmək)– yaxşısını pisindən ayırmaq. Bəs kiuşaqdır hələ, yaxşı-yaman sanmayır; Elminəbəs olduğun anlamayır, qanmayır. M.Ə.Sabir.[Rüstəm:] Yaxşı-yaman bilmək, irəli getməküçün yaxşı yoldaş lazımdır. S.Rəhimov.// Hal, vəziyyət. Qövsi, ondan qeyri kim, könlümonun yanındadır; Hiç kim vaqif deyilyaxşı-yamanımdan mənim. Qövsi
  • Yaxşı və pis sözlər, müsbət və mənfifikirlər. Hələ bir dəfə atam məni çağırdı ki,ay bala, qızın adına yaxşı-yaman deyirlər.İ.Hüseynov
  • Zərf mənasında. Babat, bir təhər, bir növ,bir qaydada. ..Məktəb öz başına qalıb, yaxşıyamanöz işinə məşğul olubdur. F.Köçərli.

  • Bir cevap yazın