yaxınlıq : is.

  • Məsafə etibarilə çox uzaqolmama, yaxın olma. Qəsəbənin dəmir yolunayaxınlığı. Bazarın evə yaxınlığı. Yolun yaxınlığı.// Yaxın yer, ətraf. Yaxınlıqda heç birzihəyat görünməyir, quyulardan neft dartandərin tulunbaların yeknəsəq səsləri eşidilirdi.S.Hüseyn. Bu vaxt, birdən yaxınlıqda oxunanbir mahnı eşidildi. İ.Əfəndiyev
  • Zaman etibarilə uzaq olmama, yaxınolma; yaxınlaşma. Qışın yaxınlığı. İmtahanlarınyaxınlığı
  • Yaxın münasibət, yaxın əlaqə; yoldaşlıq,dostluq münasibəti. İnsanlar arasındayaxınlıq. – [Müəllim və Tellinin] arasındaruhi bir yaxınlıq vardı. S.Hüseyn. Rübabə iləVahid arasında ünsiyyət doğduqca, yaxınlıqartdıqca Gəldiyevdə intiqam hissi alovlanırdı.Mir Cəlal. _ Yaxınlıq etmək – dostluq etmək,bir-birinə yaxın olmaq, yaxın əlaqə saxlamaq.Eldar [Ceyran] barəsində çox maraqlanır.Lakin yaxınlıq etməyə üzü gəlmir.S.Hüseyn. Qurban Mərəndi ilə [Firidun] birdaha yaxınlıq etmədi. M.İbrahimov
  • Uyğunluq, oxşarlıq, bənzərlik. Tərcüməninorijinala yaxınlığı.

  • Bir cevap yazın