yaxınlaşma : “Yaxınlaşmaq”dan f.is.Bir-biri ilə yaxınlaşma. Qışın yaxınlaşması.– Münəvvər xanım gözlərini açıb sübhün yaxınlaşmasınıhiss edirdi. M.S.Ordubadi.


Bir cevap yazın