yaxınlaşdırmaq : f.

  • Bir şeyin yaxınınaçəkmək, yaxınına gətirmək; bir şeyəyanaşdırmaq. Başmaqlarını bir-birinə yaxınlaşdırmaq.Maşını qapıya yaxınlaşdırmaq.Şkafı divara yaxınlaşdırmaq. – Arxitektorkreslosunu stola yaxınlaşdırdı. M.İbrahimov.// Aralarında daha sıx əlaqə və münasibətyaratmaq. Nəzəriyyə ilə təcrübəni bir-biri iləyaxınlaşdırmaq. Elmlə istehsalatı bir-biri iləyaxınlaşdırmaq
  • məc. Aralarındakı ünsiyyəti daha da artırmaq,aralarında dostluq, yaxınlıq münasibətiyaratmaq. Zəhmət onları bir-birinə yaxınlaşdırdı.– Sanki bu təkrarlar [Ağca xanımı]oğluna – əllərini köksündə çataqlayıb yatanzəif, yetim və xəstə uşağa yaxınlaşdırırdı.Mir Cəlal
  • Zaman etibarilə tezləşdirmək
  • Oxşatmaq, bənzətmək, uyğunlaşdırmaq.Malı ən yaxşı nümunələrə yaxınlaşdırmaq.

  • Bir cevap yazın