yaxınlarda : zərf

  • Yaxın yerlərin birində,bu ətrafda (bəzən “bu” sözü ilə). Evimizbu yaxınlardadır. O, bu yaxınlarda yaşayır
  • Bu günlərdə, bir az əvvəl, az müddətəvvəl. Yaxınlarda gəlmişdir. Yaxınlarda dissertasiyamüdafiə etmişdir. Yaxınlarda, deyəsən,yağış yağıb. // Tez bir zamanda, yaxınbir vaxtda, bir az sonra, bu günlərdə. Yaxınlardayubileyi olacaq. Yaxınlarda əlli yaşıtamam olacaqdır. Yaxınlarda gedəcəyəm.

  • Bir cevap yazın