yaxından : zərf

  • Yaxın məsafədən,uzaqdan olmayaraq, yaxın yerdən. Yaxındangörmək. Yaxından bir səs gəldi. – [Qəhrəman:]Mən heç vaxt xanımı yaxından görməmişdim.H.Nəzərli
  • Çox yaxın, yaxşı. Yaxından tanış olmaq.Onu yaxından tanıyıram.

  • Bir cevap yazın