yaqmaq : bax yaxmaq2. Rəhm edib aşiqinihəşr günü yaqmayalar; Ki, bu dünyadaəsiri-qəmi-hicran olmuş. Füzuli. Bir dəm səniol atəşi-rüxsar yaqmadı; Sən ey hicab, səddiİskəndərmisən,nəsən? Qövsi.


Bir cevap yazın