yandırıb-yaxmaq : bax yandırmaq5-ci mənada. Əzizim baxar doymaz; Yandırar-yaxar, doymaz; Baxdıqca gözlərimdən;Qanlı yaş axar, doymaz. (Bayatı). Firqət oduməni yandırıb-yaxar; Sübhü şam didəmdənqanlı yaş axar. Q.Zakir.


Bir cevap yazın