yandıran : f.sif.

  • Yanğın düzəldən, yanğınsalan
  • B a x yandırıcı.

  • Bir cevap yazın