yancidar : zərf Çox uzağa getməsin deyəheyvanın ipini ayaqlarına sarıma. _ Yancidaretmək – ipi heyvanın ayaqlarına bu cürbağlamaq. [Dəlilər] düşüb, atları yancidareləyib ota buraxdılar. “Koroğlu”. Qaraqaşdüşüb atdan, atını yancidar eləyib oturdu.(Nağıl).


Bir cevap yazın