yanbız : is. Omba, yan. [Vəli:] ..Başın üçün,Cavad bəy, yanbızına dəyənəyi belə yapışdırdımki, küçük kimi zingildədi. N.Vəzirov…Əminə əllərini yanbızlarına vurdu. Ə.Əbülhəsən.


Bir cevap yazın