yanaşdırma : “Yanaşdırmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın