yanar-yanar : sif. Yanmaqda olan. Yenəməni yanar-yanar odlara; Dağılmış ayrılıqsaldı, sevdiyim! M.V.Vidadi.


Bir cevap yazın