yamyaşıl : sif. Tamamilə yaşıl, çox yaşıl.Yamyaşıl parça. Yamyaşıl boya. // Tamamiləgöyərib yaşıllaşmış. Yamyaşıl tarlalar. Yamyaşılbostan. – Oldu yenə yam-yaşıl (z.) ağaclar;Dağlar, təpələr, bütün yamaclar. A.Şaiq.Mən qarşımda yamyaşıl çöllər görürəm; Qeyrətli,bacarıqlı ellər görürəm. M.Müşfiq.


Bir cevap yazın