yamsılamaq : f. Başqasının danışığını,hərəkətlərini və s.-ni mümkün qədər eyni ilətəkrar etmək; təqlid etmək. [Təlxək] üzünədəridən bir üzlük taxıb aşağıda oyun çıxararvə yamsılamaqla pul yığardı. H.Sarabski. Hüseynbu dərvişləri o qədər gözəl yamsılayardıki, qonşu arvadlar tamaşaya yığılardılar.S.Rəhman.◊ Ağzını yamsılamaq – yamsılayıb, təqlidiniçıxardıb acıqlandırmaq, hirsləndirmək.


Bir cevap yazın