yamatdırma : “Yamatdırmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın