yamaqlanma : “Yamaqlanmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın