yamaqlama : “Yamaqlamaq”dan f.is.


Bir cevap yazın