yamanmış : f.sif. Yamaq vurulmuş (tikilmiş);yamaqlı. Şalvarın yamanmış dizləri.Yamanmış köynək. Yamanmış paltar.


Bir cevap yazın