yamanmaq :

  • məch. Yamaq salınmaq(vurulmaq), calaq salınmaq. [Minayə] ..bəziyeri bir neçə dəfə yırtılıb yamandığına görə,hava buraxan körüyünə diqqət edirdi. Ə.Əbülhəsən
  • t-siz. məc. Yapışmaq, yapışıb ayrılmamaq(qopmamaq).

  • Bir cevap yazın