yamanlıq : is. Pis iş; pislik. Yaxşılığa yaxşılıqhər kişinin işidir; Yamanlığa yaxşılıq ərkişinin işidir. (Ata. sözü). Yaxşılıq yamanlığınqalxanıdır. (Ata. sözü). _Yamanlıq etmək –pislik etmək. Etdi bu fələk hər kəsə bir tövryamanlıq. M.Ə.Sabir. [Turac:] Mən soruşmaqistəyirəm ki, mən sənə nə yamanlıq etmişdim?C.Cabbarlı. [Biri:] Sən ona yamanlıqetməkdə böyük səhv edirsən. S.Hüseyn.


Bir cevap yazın