yaman-yaxşı : zərf Birtəhər, güc-bəlailə; nə pis, nə yaxşı. İşi yaman-yaxşı görübqurtardıq. – [Hacı Mehdi:] Allaha şükür, görürsən,beləcə, yaman-yaxşı dolanırıq.Ə.Haqverdiyev.


Bir cevap yazın