yaman-yaman :

  • sif. Böhtançı, şər, pis.[Sitarə:] Allah sizi saxlasın yaman-yamandillərdən. C.Cabbarlı
  • zərf Pis-pis. Yaman-yaman danışmaq.

  • Bir cevap yazın