yaltaqlıq : is. Öz şəxsi xeyri və ya birininyanında öz qiymətini artırmaq üçün başqasınınqabağında alçalaraq onun istədiyinəuyğun hərəkətlər etmə, riyakarcasına onutərifləmə. Yaltaqlıq etmək. Yaltaqlıq insanıalçaldan hərəkətdir. – Dünyada yaltaqlıq nəolduğunu Mirzə bilməzdi. Ə.Haqverdiyev.Sona xala yalan, yaltaqlıq, alçaqlıq sevməz ..bir qadın idi. S.S.Axundov. Hərəkətlərdə də,sözlərdə də ürəkbulandırıcı bir yaltaqlıq vəgizli bir vahimə müşahidə edən Firidun titrəməyəbaşladığını hiss etdi. M.İbrahimov.


Bir cevap yazın