yaltaqlanmaq : f. Öz şəxsi xeyri və yabirinə xoş görünmək üçün başqasının qarşısındaözünü alçaldaraq onun istədiyinə uyğunhərəkət etmək, danışmaq, riyakarcasına onutərifləmək, yaltaqlıq etmək. Dövlətliyə yaltaqlanmaqbilmərəm; Qəmli ikən yalan yerəgülmərəm. M.Ə.Sabir. [Məmməd Aslanbəyə:] Gedin, almanlara yaltaqlanın siz;Qandır, xəyanətdir bütün qəsdiniz. Z.Xəlil.


Bir cevap yazın