yalman : is. bax yal1 1-ci mənada. MinQazaxda köhlən ata; Yalmanına yata-yata;At qan tərə bata-bata; Göy yaylaqlar belinəqalx. S.Vurğun. Koxa atın yalmanından tutubləngərlə qalxdı. S.Rəhimov.


Bir cevap yazın