yalavaclıq : is.

  • Yalavacın hal və vəziyyəti;aclıq
  • Üst-baş, paltarlıq parça. [Əsgər bəy:]Xeyr, Hacı, yalavaclıq üçün gəlməmişik, birayrı mətləbimiz var. M.F.Axundzadə. Qızımüçün bir az yalavaclıq almışam, aparıram.Sabah qızımın toyudur. Ə.Haqverdiyev.

  • Bir cevap yazın