yalan-yanlış : zərf və sif. Düzgün vəmükəmməl olmayaraq, yalan və səhvlərlədolu. [Axund] ərəbcə, farsca yalan-yanlışbir qədər danışdı. Qantəmir. Səlimnaz arvadevin xanımı ilə çoxdan dostlaşmışdı. Hələonun adını da yalan-yanlış öyrənmişdi.M.Hüseyn.


Bir cevap yazın