yalamaq : f.

  • Bir şeyin üstünə dilini sürtmək…Tulaların biri qaçıb gəldi Qurbanəlibəyin qabağına və başladı bəyin ayaqlarınıyalamağa. C.Məmmədquluzadə. Bu vaxt sürüdənayrılmış bir qoyun yeni doğduğu quzunuyalayırdı. M.S.Ordubadi. [Südabəninanası] susub, qurumuş dodaqlarını yaladı.M.İbrahimov. // Dilini bir şeyə sürtüb bulaşdıraraqudmaq və ya içmək. Balı yalamaq.Boşqabdakı mürəbbəni yalamaq
  • məc. Üzdən dəyib keçmək, azacıq toxunmaq…Qırmızı alov isə dilini çıxarıb yanyörəniyalayırdı. S.Rəhimov. Güllə onun başınıyalayıb keçmişdi. R.Rza.◊ Düz kimi yalamaq – b a x duz.

  • Bir cevap yazın