yaladılma : “Yaladılmaq”dan f.is.


Bir cevap yazın