yakut(lar) : is. Yakutiya Respublikasınınyerli əhalisi; türkdilli xalqlardan biri(özlərini saxa da adlandırırlar).


Bir cevap yazın