yakobin : [xüs. addan] tar. XVIII əsrinaxırında Fransa burjua inqilabı zamanı “Yakobinklubu” deyilən siyasi təşkilatın üzvüolan inqilabçı-demokrat.◊ Yakobin klubu – XVIII əsrin axırındaFransa burjua inqilabı dövrü siyasi təşkilatı.


Bir cevap yazın