yahu : nida [ər.]

  • Hey! Ey! Mənə bax!Yahu, bura bax! Yahu, eşitmirsənmi! – Hərçidad eylədi çoban, yahu! Eşidənlər dedi: yalandırbu! M.Ə.Sabir. // Deyilən sözə diqqəticəlb etmək üçün işlənir. Cahanda yox elə birqüvvə baş əyim ona mən; Fəqət nə güclü, zəifbir vücud var, yahu?! C.Cabbarlı. // Rica, xahişyerində. Etməyin, yahu!2. din. Ya Allah, ay Allah (bəzən təkrarşəklində). _ Yahu demək köhn. – Allahıimdada, çağırmaq, Allaha müraciət etmək.Neçə padşahlar orda olub cəm; İki dərvişyahu deyir dəmadəm. Aşıq Ələsgər.

  • Bir cevap yazın