yağsız : sif.

  • Yağı olmayan, yağı az olan;yavan. Yağsız ət. Yağsız xörək
  • Yağ tökülməmiş, yaxud yağ sürtülməmiş.[Fitnə:] Ölkəsindən tutmaz xəbər; Yağsızçıraq çox tez sönər. A.Şaiq. [Qarı Mahmuda:]Qarnın da ki yağsız araba çarxı kimi cırıldayır.Ə.Əbülhəsən.

  • Bir cevap yazın