yağmur : is. Yağış, yağıntı. Yüngül, sərinmeh əsir; Yağmuru birdən kəsir. A.Səhhət.Payız mövsümü yaxınlaşdığı üçün havadayağmur olduğundan açıqda bulunan yay binasındaheç bir yığıncaq yox idi. S.Hüseyn.Yağmur ara verdi, sevinib söylədim: – Ay can!Quştək yeni bir nəğmə uçurtdum dodağımdan.S.Rüstəm.


Bir cevap yazın