yağmalama : “Yağmalamaq”dan f.is.


Bir cevap yazın